Qiqi Xue, Lipeng Zhang* Shuo Chen* Kun Guo, Tao Li, Zhong Han, and Weidong Sun, 2023. Tracing black shales in the source of a porphyry Mo deposit using molybdenum isotopes. Geology.

查看详情

Yu Yuan, Jing-Liang Guo , Keqing Zong, Lanping Feng, Zaicong Wang, Fre´de´ric Moynier, Wen Zhang , Zhaochu Hu, Haijin Xu, 2022. Stable zirconium isotopic fractionation during alkaline magma differentiation: Implications for the differentiation of continental crust. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Yu Dong, Shuai Xiong, Feng Wang*, Zheng Ji , Yi-Bing Li, Shinji Yamamoto, Kiyoaki Niida, Wen-Liang Xu*, 2023. Triggering of episodic back-arc extensions in the NE Asian continental margin by deep mantle flow. Geology.

查看详情

Qing Zhang, Lei Zhao , Dawn Zhou , Allen P. Nutman , Ross N. Mitchell*, Yu Liu , Qiu-Li Li,4, Hui-Min Yu , Billy Fan, Christopher J. Spencer , Xian-Hua Li*, 2023. No evidence of supracrustal recycling in Si-O isotopes of Earth’s oldest rocks 4 Ga ago. SCIENCE ADVANCES.

查看详情

Zhan-Ke Li*, Jian-Wei Li, Hua-Shan Sun, Xin-Fu Zhao, Andrew G. Tomkins, David Selby, Paul T. Robinson, Xiao-Dong Deng, Zaicong Wang, Zhong-Zheng Yuan, and Shao-Rui Zhao, 2023. Gold mineralized diorite beneath the Linglong ore field, North China craton: New insights into the origin of decratonization-related gold deposits. GSA Bulletin.

查看详情

Zhuang Miao, Xiaoqiang Li , Zhidan Zhao*, Yaoling Niu , Bo Xu , Hangshan Lei , Jingkai Wu , Yiyun Yang, Qian Ma, Dong Liu, Qing Wang , Di-Cheng Zhu , Xuanxue Mo, 2023. Deciphering mantle heterogeneity associated with ancient subduction-related metasomatism: Insights from Mg-K isotopes in potassic alkaline rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Xin Chen, Shaoyong Jiang, Martin R.Palmer, Hans-Peter Schertl, Aitor Cambeses, David Hernández-Uribe, Kuidong Zhao, Chenggui Lin, Youye Zheng, 2022. Tourmaline chemistry, boron, and strontium isotope systematics trace multiple melt–fluid–rock interaction stages in deeply subducted continental crust. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Kai Lu, Ross N. Mitchell a, Chuan Yang∗, Jiu-Long Zhou, Li-Guang Wu, Xuan-Ce Wang d, Xian-Hua Li**, 2022. Widespread magmatic provinces at the onset of the Sturtian snowball Earth. Earth and Planetary Science Letters.

查看详情

Heng-Ci Tian, Shi-Hong Tian *, Zeng-Qian Hou, Zhi-Ming Yang , Yuanchuan Zheng, 2022. Lithium isotope fractionation during magmatic differentiation and hydrothermal processes in post-collisional adakitic rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Menghan Qiu, Ruiliang Liu, Xingyuan Li , Linyao Du, Jiaming Luo, Shengqian Chen, Xiaoyan Yang, Yongqiang Wang *, Jianye Han *, Fahu Chen, Guanghui Dong, 2023. Earliest systematic coal exploitation for fuel extended to ~3600 B.P.. SCIENCE ADVANCES.

查看详情

Shengchao Xue, Qingfei Wang, Jun Deng, Yanning Wang,   Touping Peng, 2022. Mechanism of organic matter assimilation and its role in sulfde saturation of oxidized magmatic ore‑forming system: insights from C‑S‑Sr‑Nd isotopes of the Tulaergen deposit in NW China. Mineralium Deposita.

查看详情

He-Zhi Ma , Yi-Xiang Chen* , Kun Zhou , Peng Gao , Yong-Fei Zheng , Xiang-Ping Zha , Xiao-Ping Xia , Zi-Fu Zhao , Fang Huang, 2022. The effect of crystal fractionation on the geochemical composition of syn-exhumation magmas: Implication for the formation of high d56Fe granites in collisional orogens. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Gengxin Deng, Dingsheng Jiang , Rongqing Zhang, Jian Huang , Xingchao Zhang, Fang Huang ∗, 2022. Barium isotopes reveal the role of deep magmatic fluids in magmatic-hydrothermal evolution and tin enrichment in granites. Earth and Planetary Science Letters.

查看详情

Wei Fang, Li-Qun Dai , Yong-Fei Zheng, Zi-Fu Zhao, 2022. Basalt Mo isotope evidence for crustal recycling in continental subduction zone. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Anxia Chen, Yi-Xiang Chen* , Xiaofeng Gu, Zhen Zeng , Zicong Xiao, Hans-Peter Scher, Xiqiu Han, Zi-Fu Zhao, Fang Huang, 2023. Barium isotope behavior during interaction between serpentinite-derived fluids and metamorphic rocks in the continental subduction zone. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Shi-Wen Xie *, Fang Wang , Claire E. Bucholz, Fu-Lai Liu , Pei-Zhi Wang , Ze-Min Bao , Dun-Yi Liu, 2022. Whole-rock geochemistry and zircon O-Hf isotope compositions of ca. 2.35 Ga strongly peraluminous granites: Implications for increase in zircon d18O values during the Paleoproterozoic. Geochimica et Cosmochimica Acta.

查看详情

Guohui Chen* , Alastair H.F. Robertson, Fu-Yuan Wu, 2022. Detrital zircon geochronology and related evidence from clastic sediments in the Kyrenia Range, N Cyprus: Implications for the Mesozoic-Cenozoic erosional history and tectonics of southern Anatolia. Earth-Science Reviews.

查看详情

Wenbin Ning, Timothy Kusky*, Lu Wang*, and Bo Huang, 2022. Archean eclogite-facies oceanic crust indicates modern-style plate tectonics. PNAS.

查看详情

Kai Luo, Alexandre Cugerone, Mei‑Fu Zhou, Jia‑Xi Zhou, Guo‑Tao Sun, Jing Xu, Kang‑Jian He, Mao‑Da Lu, 2022. Germanium enrichment in sphalerite with acicular and euhedral textures: an example from the Zhulingou carbonate‑hosted Zn(‑Ge) deposit, South China. Mineralium Deposita.

查看详情

Tianfu Zhang * , Zengqian Hou, Yuanchuan Zheng , Xianyu Cheng , Shaoyi Wang , Xueming Teng, 2022. Geochronology and geochemistry of the granites from the Jiabusi Ta-Nb-(Li-Rb-Cs) deposit at the northern margin of the North China Craton. Ore Geology Reviews.

查看详情
条 1/6 页 首页 1 2 3 4 5 6 尾页
Copyright By © 2008~2021 武汉上谱分析科技有限责任公司 版权所有 鄂ICP备13005848号-1 鄂公网安备42018502001278号